Geel rondt budgetbesprekingen af

Geel - Het stadsbestuur van Geel rondde donderdag tijdens een extra gemeenteraad de budgetbesprekingen voor 2010 af. Nieuwe projecten nemen een grote hap uit het investeringsbudget van 11,8 miljoen euro voor 2010.

Het nieuwe gebouw waar de politiediensten hun intrek zullen nemen, maakt een groot deel uit van het investeringsbudget. De agenten krijgen een stek naast de bestaande brandweerkazerne op de Stelenseweg. Hier worden de veiligheidsdiensten gecentraliseerd, wat onder meer voor een betere communicatie tussen de diensten moet zorgen. De kostprijs zal om en bij de 1,17 miljoen euro bedragen.

Bij het onderdeel milieubeleid wordt een bedrag van 1,1 miljoen euro ingepland voor weg- en rioleringswerkzaamheden in Ten Aard. De stad trekt ook een budget uit voor een gezonde en actieve vrijetijdsbesteding.

Samen met de scholengroep KoGeKa wordt een nieuwe sporthal gebouwd. Hiervoor wordt 722.500 euro vooropgesteld. Voor de realisatie van het Sportpark Sint-Dimpna houdt de stad 696.300 euro opzij.

De kosten voor de nieuwe fuifzaal, die aan de bioscoop gebouwd zal worden, werd ook in de begroting opgenomen voor een bedrag van 247.000 euro. Deze werkzaamheden zijn meteen ook het startschot voor het stadsvernieuwingsproject Gheelodroom.

Het budget voor evenementen gaat voornamelijk naar de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Wielrennen en de Dimpnadagen.

De grootste investeringen in 2010 voor Geel zijn:
> De bouw van een nieuw veiligheidscentrum: 1.168.056 euro
> Ook de rioleringswerkzaamheden in Ten Aard nemen een grote hap uit het budget: 1.100.000 euro
> Asfalteringswerkzaam­heden: 800.000 euro
> Participatie sporthal: 722.500 euro
> Sportpark Sint-Dimpna: 696.300 euro

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio