"De Klamp zou het centrum van Boom enkel aantasten"

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) heeft zich steeds tegen de komst van De Klamp verzet. "Vooral omdat dit een aantasting betekent van de handelskern van Boom en omliggende gemeenten. De gemeente moet nu maar focussen op het centrum zelf. We zijn bereid het gemeentebestuur daar zoveel als mogelijk in te ondersteunen", zegt lokaal secretaris Christophe De Laet.

jboey_fr

Unizo vindt dat het om een bovengemeentelijk project gaat en het dus aan provincie of Vlaams Gewest is om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Boom. "Unizo wil wel constructief meewerken aan het beeldkwaliteitsplan voor het centrum dat nu in opbouw is", voegt Peter Aerts, regiodirecteur Unizo Antwerpen-Mechelen er aan toe.

Nadat eerder deze week Marleen De Wolf van Multi Development (MD) in forse bewoordingen had gereageerd op het voorlopig niet doorgaan van De Klamp, heeft nu ook de actiegroep uit Terhagen (Rumst) zijn woordje klaar. Bruno Koninckx vindt dat Marleen De Wolf (MD) enkele keren uit de bocht gaat. In zijn blog over De Klamp gaat hij daar uitvoerig op in. Hij zegt dat MD en de gemeente door het niet toevoegen van een milieueffectenrapport zelf voor de vertraging zorgen en de spelregels overtreden. "We zijn geen kleine groep. Er zijn tegenstanders in de hele Rupelstreek. En nee, er is nooit of te weinig ruimte gweest voor dialoog met ons", aldus Koninckx.

Walter Lembrechts (voorzitter N-VA Rupel), Geert Antonio (gemeenteraadslid Rumst), Eddy Bevers (schepen Willebroek) en Reinilde Van Moer, voorzitster N-VA Willebroek, steunen de minister van Ruimtelijke Ordening en tevens partijgenoot voluit. Ze zijn blij dat het dossier De Klamp geblokkeerd zit en dat de acties niet tevergeefs waren. Ze reageren vooral opgelucht dat de handelscentra in de omliggende gemeenten buiten schot blijven.

Het schepencollege vergaderde dinsdag voor het eerst na de uitspraak van minister Muyters. "We hebben al samengezeten met de projectontwikkelaar. We willen de komende veertien dagen vooral juridisch advies inwinnen. Ondertussen nemen we alle voorbereidingen om het dossier terug op de rails te zetten. We moeten eerst een milieueffectenrapport met openbaar onderzoek afwerken. Nadien wacht de ontwikkelaar met een project-MER dezelfde oefening", verduidelijkt burgemeester Patrick Marnef (Boom één).

Jan Boey

Aangeboden door onze partners

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Jobs in de regio