Vlaams parlement houdt minuut stilte uit protest

De debatten over het ontslag van VRT-baas Dirk Wauters en over de onderwijslonen werden woensdag niet gehouden in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Voorzitter Jan Peumans (N-VA) kreeg bakken kritiek over zich heen en de oppositie hield zelfs een minuut stilte.

ikerremans

"Wij zijn zeer misnoegd, verontwaardigd en ontgoocheld", klonk het ook bij Open Vld-fractieleider Sven Gatz. De twee hete hangijzers (VRT en onderwijs) werden immers niet op de agenda van woensdag gezet.

Comical Ali

"U ben de voeling met het parlement kwijt. U bent de minister van censuur, de comical Ali van deze Vlaamse regering", reageerde LDD-fractieleider Lode Vereeck.

"Dit is een smet op uw blazoen", liet Groen!-fractieleider Filip Watteeuw weten. Filip Dewinter, fractieleider van het Vlaams Belang had het zelfs over "een machtgreep van de meerderheid op de werkzaamheden van het Vlaams parlement".

Vervolgens zetten alle leden van de oppositie zich recht en hielden ze een minuut stilte. Ze protesteerden op die manier tegen "het monddood maken van het Vlaams parlement".

Commissie

De discussie over de VRT werd al in de commissie Media gevoerd. Dat hij de plenaire vergadering van het Vlaams parlement 'monddood' wil maken, ontkende Peumans met klem.

Sp.a-fractieleider Peter Vanvelthoven vond de kritiek van de oppositie "lachwekkend" en Ludwig Caluwé van CD&V sprak over een "dramatisering". N-VA-fractieleider Kris Van Dijck wees erop dat er al zeven actualiteitsdebatten gevoerd zijn. "Kom me dus niet vertellen dat het parlement monddood is gemaakt".

Vastgoed

Jobs in de regio