1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Open Vld wil Te Deum en grote kruisbeelden op kerkhoven verbieden

Drie Waalse politieke partijen (MR, PS en Ecolo) pleiten voor een absolute scheiding tussen kerk en staat. Ook Open Vld lijkt voor dat idee gewonnen. Dat wil zeggen dat het kwartet tegen kruisbeelden aan de ingang van een kerkhof is. Ook ambtenaren met een hoofddoek kunnen niet.

kscherpenberg

De Senaatscommissie Institutionele Hervormingen zal donderdag het wetsvoorstel van PS-senator Philippe Mahoux bekijken om kerk en staat volledig te scheiden. Paul Wille Wille en Jean-Jacques De Gucht steunen Mahoux.

Op een graf wel

Het principe van de scheiding is al verankerd in de wet, maar Mahoux wil ze absoluut maken. Ambtenaren mogen bij de uitoefening van hun functie hun religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen dus niet meer kenbaar maken. Dat verbod gaat ook op voor bijzitters en voorzitters van stembureaus.

Op roerende en onroerende goederen met een openbare bestemming mogen ook geen religieuze tekens meer te zien zijn. Dat geldt ook voor begraafplaatsen (vb. een kruisbeeld aan de ingang), maar een kruis op een zerk zou wel nog mogen.

Te Deum

Bovendien willen de partijen het Te Deum afschaffen, dat jaarlijks wordt georganiseerd naar aanleiding van de nationale feestdag. "Er moet een einde gemaakt worden aan de verwarring tussen de officiële feestdagen, die zich richten tot alle burgers, en religieuze plechtigheden die zich per definitie slechts richten tot een bepaalde categorie onder hen, eventueel een minderheid."

Jean-Jacques De Gucht wil met zijn steun een debat op gang trekken. "Het is niet onbelangrijk dat deze discussie wordt gevoerd. Want er zijn misbruiken. Katholieke ziekenhuizen bijvoorbeeld die weigeren euthanasie toe te passen."

De Raad van State is misnoegd over het voorstel. "Sommige van de regels die naar voren worden geschoven, kunnen tot gevolg hebben dat de vrijheid van mening, de vrijheid van eredienst, de gewetensvrijheid en de godsdienstvrijheid beperkt worden."

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER