Winkelen in De Klamp nog niet voor morgen

Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) stuurt de goedkeuring van het winkelcentrum De Klamp terug naar af. Hij wil dat er eerst een milieueffectenrapport (MER) wordt opgesteld.

jboey_fr

"Ik volg het beroep van de stedenbouwkundige ambtenaar. Het dossier moet terug naar de deputatie want het milieueffectenrapport ontbreekt. Dat is geen detail gezien de omvang van dit project. Ik keur het ruimtelijk uitvoeringsplan in deze vorm dan ook niet goed", verduidelijkt minister Muyters in een eerste reactie.

Voor het Boomse gemeentebestuur is het terug naar af. "Natuurlijk ben ik ontgoocheld. We hebben dit dossier zorgvuldig behandeld. We zijn het slachtoffer van onduidelijkheden in de wet. Toen we met het dossier zijn gestart, was er van een MER geen sprake. Toch hadden we uitvoerige studies over fijn stof, de impact op het water en de mobiliteit", zegt burgemeester Patrick Marnef van Boom wrang. "Overvloedige regelgeving en kommaneukerij zullen niet voor tewerkstelling zorgen, integendeel. Er komt niets in de plaats. Ik weet niet wat Vlaanderen nog wil", zucht Marnef.

"Weg vierhonderd arbeidsplaatsen. Weg winkelcentrum. Aan het verhaal van De Klamp waren ook een heleboel voordelen verbonden voor de Bomenaar. Het handelscentrum zou worden vernieuwd, het probleem van het doorgaand verkeer in het centrum zou worden opgelost, het jeugdontmoetingscentrum zou er komen", gaat de burgemeester voorts. "Maar er komt dus niets." Maar de gemeente geeft niet op. Er volgen in de toekomst zeker nog procedureveldslagen en dure MER-studies, aldus een strijdvaardige Marnef.

Klamp/Ramp

Bruno Koninckx is tegen het project. "Het dossier zit op de lange baan. Spijtig dat het geheel niet is afgekeurd, maar enkel oproept om een MER op te stellen. Dat het in strijd is met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en dat de problemen voor kleinhandel en mobiliteit een ramp zijn, zijn blijkbaar geen punt. Ik hoop dat gemeente en ontwikkelaar in de toekomst beter overleggen met de buurt. Ik reik het gemeentebestuur de hand om constructief mee te werken."

Jan BOEY

Aangeboden door onze partners

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Jobs in de regio