Geen hoofddoek in basisonderwijs, wel aan unief

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) wil het debat rond de hoofddoek ”ruimer stellen”. Het wil voortaan spreken over de “veruiterlijking van overtuigingen”. Daaronder vallen naast religieuze symbolen ook symbolen van politieke partijen e.d.

ikerremans

Het CGKR wil een algemeen verbod op die veruiterlijkingen in het basisonderwijs. In het hoger onderwijs moet individuele vrijheid heersen. Dus – in tegenstelling tot in Turkije– moeten hoofddoeken wel mogen aan onze universiteiten.

Voor het secundair onderwijs is een debat nodig. Volgens het CGKR moet de vrijheid om zijn overtuiging te uiten de regel zijn. ”Iedere beperking moet uitzonderlijk zijn, uitvoerig gemotiveerd zijn en na inspraak tot stand komen. In het onderwijs kan de vrijheid van de leerling beperkt worden uit naam van de veiligheid en om bekeringscijfer tegen te gaan”, zo luidt het.

JDW