JONGCD&V tegen alcoholverbod voor jonge automobilisten

Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) wil graag een alcoholverbod invoeren voor jonge automobilisten die nog geen twee jaar hun rijbewijs hebben. JONGCD&V is het er absoluut mee oneens. "Discriminatie van jonge chauffeurs kan niet", aldus voorzitter Pieter Marechal. Hij meent dat elke chauffeur op gelijke voet behandeld moet worden.

kscherpenberg

De limiet ligt vandaag de dag nog 0,5 promille, maar Schouppe wil die nu herleiden voor bepaalde categorieën zoals jonge chauffeurs die nog geen twee jaar een rijbewijs hebben, maar ook voor motorrijders en beroepschauffeurs.

"Ouderen vaker positief"

JONGCD&V ontkent niet dat jonge chauffeurs heel wat brokken maken, maar "Schouppes maatregel discrimineert". Volgens de jonge christendemocraten moet het probleem anders aangepakt worden. Zo pleiten ze voor een verbetering van de rijopleidingen en/of het verhogen van de subjectieve en objectieve pakkans.

De maatregel van Schouppe zou zijn doel ook voorbijschieten. "Ten eerste omdat jonge chauffeurs nog de meest nuchtere chauffeurs van de klas blijken. Alle eerdere onderzoeken tonen immers aan dat dertigers en veertigers verhoudingsgewijs vaker positief blazen dan jongeren. Ook bij ongevallen werden meer 'ouderen' betrapt dan jongeren."

Het plan van Schouppe zou ook tegen een advies van de Staten Generaal ingaan. Deze adviseerde om de verlaagde alcohollimiet enkel op te leggen tijdens de zogenoemd leerfase, dus vooraleer iemand zijn rijbewijs haalt.

MEER OVER Etienne Schouppe

Nu in het nieuws