Aantal asielverzoeken: + 32% in 2009

Het aantal asielaanvragen is in 2009 gestegen met 32% in vergelijking met 2008. Begin november 2009 waren er al 13.297 tegenover slechts 10.066 begin november 2008. En de stijging stijgt op haar beurt. Terwijl er in januari 2009 nog maar 21% meer asielaanvragen waren dan in januari 2008, waren er in oktober 2009 56% meer dan in oktober 2008.

ssimons

Het aantal meervoudige asielaanvragen stijgt nog sneller. In januari 2009 waren er slechts 14% meer dan in januari 2008, maar in oktober 2009 waren er liefst 58% meer dan in oktober 2008. Bij meervoudige asielaanvragen dient dezelfde persoon een nieuw asielverzoek in nadat hij is afgewezen. Sommige mensen doen dit tot 23 keer. Bedoeling hiervan is: in het land te kunnen blijven en opvang te krijgen om zo geregulariseerd te worden.

De meervoudige asielaanvragen tekenen nu al voor 27,2% van alle verzoeken. Daarom besloot de ministerraad dat asielzoekers vanaf de derde asielaanvraag géén materiële hulp meer zullen krijgen. Deze regel zou begin januari 2010 van kracht worden.

JDW

Nu in het nieuws