Nieuw zwembad staat er in 2013

Westerlo - De burgemeester plant eind november een speciale gemeenteraadszitting over de zweminfrastructuur die het bestaande bad in Tongerlo moet vervangen.

Doel van de raadszitting is de selectieleidraad vast te stellen, waarmee nadien een bouwheer aangeduid moet worden. “Met deze stap komt het project op kruissnelheid”, zegt burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V).

Westerlo was een van de vier Vlaamse gemeenten die van toenmalig sportminister Bert Anciaux subsidies toegezegd kregen om een nieuw zwembad te bouwen. “Dat zou een clusterproject worden met Ravels, Eeklo en De Pinte-Nazareth. Maar dat lukt om uiteenlopende redenen niet. Daarom wordt ons project losgekoppeld.”

Van Hirtum stelt dat het nieuwe zwembad eind 2012 of ten laatste januari 2013 de deuren moet openen naast de sporthal in het Kasteelpark. Dat is zowat een jaar later dan de eerste termijn die in 2008 werd voorgehouden. Daar zit de complexiteit van het bouwdossier voor iets tussen. Zo wordt het bad pas na dertig jaar eigendom van de gemeente. Tot die tijd betalen Westerlo en de Vlaamse overheid jaarlijks een beschikbaarheidsvergoeding aan de bouwheer.

Niettemin dringt de tijd wel voor Westerlo. “De milieuvergunning voor ons instructiebad in Tongerlo loopt midden volgend jaar af”, zegt Van Hirtum. “We hebben een verlenging aangevraagd om zo de termijn tot de opening van het nieuwe bad te overbruggen.”

Hans OTTEN

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio