Terroristen verliezen Belgische nationaliteit

Buitenlanders die ook Belg zijn, zullen hun Belgische nationaliteit veel makkelijker kwijt raken wanneer ze hun plichten als Belg niet nakomen. De regering zal daartoe nog voor het einde van dit jaar een wetsontwerp indienen. Dat zegde Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) in de Kamer aan Filip De Man (VB).

ssimons

Door de snel-Belgwet kan het Hof van Beroep op voorstel van het parket-generaal de Belgische nationaliteit afnemen van nieuwe Belgen die “ernstig tekortkomen aan de plichten van een Belg”.

Er is sinds de Tweede Wereldoorlog maar één zaak bekend: op 26 januari 2009 verloor de Tunesische Belg Tarek Maaroufi (43), die liefst drie keer voor terrorisme werd veroordeeld in Brussel, zijn Belgische nationaliteit. Maar nu is er een tweede geval op komst: Mohamed Reda (22), een Hobokense terrorist, die in Marokko voor tien jaar in de cel zit, moet op 19 januari 2010 voor het Antwerpse Hof van Beroep verschijnen. Dat beslist of ook hij zijn Belgische nationaliteit verliest.

Zware misdaden

"De nationaliteit zal kunnen worden afgenomen bij bepaalde zware misdaden (genocide, terrorisme) en ook als ze werd aangevraagd om juist zware misdaden te kunnen plegen of als ze door fraude met valse documenten is verworven”, aldus De Clerck.

De Clerck zegde nog dat het wetsontwerp om de snel-Belgwet te hervormen, waarin deze hervorming is opgenomen, einde dit jaar klaar zal zijn.

JDW

Nu in het nieuws