WOI strijders krijgen ereplaats op internet

Toen Marc Verlinden enkele jaren geleden het boek Het Kleine Boom in de Grote Oorlog schreef, kwam hij op het spoor van Guldenboek der Vuurkaart.

jboey_fr

"De vuurkaart werd in principe uitgereikt aan Belgische militairen die tussen 4 augustus 1914 en 11 november 1918 minstens twaalf maanden effectieve dienst hadden volbracht", begint Verlinden zijn verhaal. "Er waren ook uitzonderingen, bijvoorbeeld voor militairen die na gevangenneming wisten te ontsnappen of voor gewonde soldaten die na hun herstel weer naar hun eenheid konden. In principe werd een vuurkaart niet postuum uitgereikt, al zijn ook hier enkele uitzonderingen vastgesteld."

De houders van een vuurkaart konden van een aantal voordelen genieten . Zo kregen ze 75 procent korting op het openbaar vervoer in heel België. Een doktersbezoek was ook gratis en geneesmiddelen konden ze gratis of met een fikse korting bekomen.

Als bestuurslid van de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome nam Marc Verlinden in 2006 het initiatief om het Guldenboek der Vuurkaart,dat uit acht Nederlandstalige en acht Franstalige boeken bestaat, te bewerken. "Dit immense werk heb ik niet alleen gedaan. Toen het initiatief via het internet ruchtbaarheid kreeg, boden er zich al snel enkele vrijwilligers aan. Elk van de vrijwilligers nam een boek of een gedeelte ervan voor zijn rekening", vertelt hij.

Elk van de zestien boeken is zo'n zestig bladzijden dik. In het kort is chronologisch het verloop van de oorlog geschetst, rijkelijk geïllustreerd met foto's en kaarten. "Mijn rol in dit project bestond erin alle boeken te digitaliseren en de website te ontwerpen en te onderhouden. Zodra een boek gedigitaliseerd was, bezorgde ik de gegevens via e-mail en konden de medewerkers aan de slag gaan." Telkens een gedeelte klaar was, verzamelde Marc Verlinden alle gegevens opnieuw en sorteerde hij ze op familienaam, woonplaats en regiment.

Omdat het project een aantal jaren in beslag nam, publiceerde hij regelmatig een vernieuwde versie van de bewerking op het internet. "Het werk is nu voltooid en door iedereen op de website te raadplegen", zegt Verlinden. "Het boek is echter niet volledig. Wie nog gegevens of foto's van een militair die deelnam aan de Eerste Wereldoorlog kent, kan me die e-mailen. Wij zorgen er dan voor dat hij een ereplaats krijgt op het internet".verlinden.m@skynet.be of www.guldenboek.tenboome.be

Jan BOEY

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio