"Eén computerspecialist per rechtbank"

Eén computerspecialist per rechtbank

"Eén computerspecialist per rechtbank"

Print
Er komt één computerspecialist per rechtbank. Maar de rechtbanken worden pas geïnformatiseerd nadat beslist is over de grootte van de gerechtelijke arrondissementen. Dat zegde minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) in de Kamer in reactie op allerlei interpellaties.

De minister gaf een overzicht van wat loopt en van wat gepland is. “Tegen einde maart 2010 zullen alle vredegerechten volledig geïnformatiseerd zijn. Nu is dat al met 149 van de 187 het geval."

Samensmelting

"Voor de politierechtbanken lopen er momenteel acht experimenten, waaronder één in Antwerpen en één in Tongeren. Als die tests goed verlopen zal men de resultaten in de loop van 2010 veralgemenen."

“De gewone rechtbanken van eerste aanleg zullen echter moeten wachten tot er een beslissing is gevallen over een mogelijke samensmelting van sommige gerechtelijke arrondissementen.”

Zoals geweten wil De Clerck het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderen van 27 naar 16. Hij overlegt daarover iedere maandag met 9 partijen in de Atomiumwerkgroep en hoopt dat de beslissingen hierover rond zijn tegen einde van dit jaar.

“Zolang niet is beslist hoe groot de toekomstige gerechtelijke arrondissementen zijn, heeft het geen zin een informatisering te starten, die later dan toch weer moet worden teruggedraaid.”

54 miljoen

De Clerck wil in de toekomst ook minstens één informaticaspecialist per gerechtelijk arrondissement om alles in goede banen te leiden. Hij beklemtoonde dat er wel een politieke wil is om het gerecht te informatiseren.

“Ik heb nu een budget van 54 miljoen, in 2010 krijg ik 7 miljoen bij. Per personeelslid besteedt justitie minder aan informatisering dan andere departementen. We hebben een historische achterstand, maar begin volgend jaar kom ik met een nota over de informatisering en over hoe we die zullen aanpakken.”

Klantonvriendelijk

In een reactie zegde Bert Schoofs (VB) zijn vertrouwen in de informatisering in Justitie op. “Justitie hinkt in Europa hopeloos achterop als het op klantvriendelijkheid aan komt: de griffies sluiten al om 16 uur en daarna kan je nergens meer terecht; magistraten kunnen thuis hun dossiers niet raadplegen; elektronisch betalen kan niet bij justitie, zo kan het niet langer.”

Renaat Landuyt (sp.a) vreesde dat de informatisering op de lange baan wordt geschoven: “Als we moeten wachten tot de gerechtelijke arrondissementen hertekend zijn, dan wachten we op Godot. Ik hoef ook geen nieuwe nota, er zijn al nota’s genoeg.”

JDW

.

Nu in het nieuws