Beetje soelaas voor melkveehouders

Beetje soelaas voor melkveehouders

Beetje soelaas voor melkveehouders

Print
Er is een beetje hoop voor de melkveehouders. De prijzen voor hun product kruipen uit het dal. Milcobel trekt alvast de basisprijs voor de boer op van 22 naar 24,5 cent per liter. Dat is al 6 cent meer dan op het dieptepunt in mei.

Milcobel is een coöperatieve, in handen van de melkveehouders zelf. De prijs die ze krijgt voor de verdere vermarktng van de melk kan dus volledig doorstromen naar de leveraars.

Bovenop de basisprijs krijgen de boeren nog enkele toeslagen. Die hangt af van de kwaliteit van de melk en van het uiteindelijke bedrijfsresultaat van Milcobel. De totaliteit brengt de prijs op gemiddeld 28,66 cent per liter, zegt Eddy Leloup van Milcobel.

De voorbije maanden werden vaak bitsige acties gevoerd uit protest tegen de lage melkprijs. Hij was fors onder de kostprijs gezakt, die op zowat 28 cent wordt geraamd. Veel boeren kwamen in financiële moeilijkheden.

Geen euforie

De Boerenbond toont zich tevreden, maar waarschuwt voor euforie. "De uitbetaalde melkprijzen aan de melkveehouders stijgen sneller dan initieel verwacht. We stellen echter vast dat er grote verschillen blijven tussen uitbetaalde melkprijzen aan de melkveehouders. Niet alle melkerijen volgen voor de uitbetalingen van oktober van Milcobel."

Belangrijk voor de Boerenbond is ook dat de zuivelmarkt weer op eigen benen loopt. Europa besliste vorige week namelijk om de laatste exportsubsidies af te schaffen. Ook worden sinds augustus geen zuivelproducten meer tijdelijk uit omloop genomen door ze te stockeren.

Quotum

Ondertussen wordt op Europees niveau nagedacht over het toekomstige zuivelbeleid na 2015. Dan valt immers de quotumregeling weg. Er zal dan geen maximum meer staan op de melk die door een boer mag worden geproduceerd.

JVG