Rotterdam verlaagt havengelden

Rotterdam verlaagt havengelden

Rotterdam verlaagt havengelden

Print
De haven van Rotterdam geeft in 2010 een eenmalige crisiskorting van 7% op de havengelden. Daardoor wordt de geplande toename met 2% omgebogen in een daling met 5%.

Het Havenbedrijf van Rotterdam heeft de tarieven van de zee- en binnenhavengelden vastgelegd voor de komende twee jaar. In 2010 worden ze nominaal opgetrokken met 2%, in 2011 komt er een extra verhoging met 1%. Het kadegeld blijft dan weer ongewijzigd in 2010, het jaar nadien is er een stijging met 1%.

Maar door de crisis is er in 2010 wel een eenmalige korting van 7% voorzien op de tarieven van de zee- en binnenhavengelden. Dat maakt dat ze in de praktijk met 5% zullen dalen. Het gaat om de eerste vermindering in twintig jaar.

Het zeehavengeld dient voor de financiering van het Rotterdamse Havenbedrijf. Tevens wordt er de scheepvaartbegeleiding en de onsluiting van de haven langs de zeezijde mee betaald, alsook een deel van de kosten voor de ontsluiting langs de landzijde.

In 2008 ontving het Rotterdamse Havenbedrijf 279 miljoen euro aan zeehavengeld.

JVG