Producenten biogas in beroep tegen provincie

Print
Beveren-Waas - De aanvragers van een biogasinstallatie in Verrebroek gaan in beroep tegen het ’njet’ van de provincie om een milieuvergunning af te leveren. Actiecomité STUIVER is verontwaardigd.

Midden 2008 stond Verrebroek in rep en roer. Een bedrijf vroeg een vergunning om in de Moeringstraat 60.000 ton biomassa te mogen vergisten tot biogas en die via warmtekoppeling om te zetten in stroom.

Het maatschappelijk draagvlak bleek bijzonder klein, want op een informatievergadering in ontmoetingscentrum De Verre kwamen meer dan 400 geïnteresseerden opdagen. De voornaamste bezorgdheden waren de gekozen locatie en de geur- en de verkeershinder.

Dagelijks zouden veertien vrachtwagens van en naar de Moeringstraat rijden, waardoor volgens actiecomité Stuiver (Ban de Stank uit Verrebroek) de hele buurt onleefbaar zou worden.

Tijdens het openbaar onderzoek liepen zo’n 800 bezwaarschriften binnen, waarop het Beverse schepencollege een ongunstig advies gaf voor de milieuvergunningsaanvraag.

Dat advies werd gevolgd door de deputatie van de provincie Oost- Vlaanderen. De aanvrager gaat nu in beroep. “Onbegrijpelijk”, klinkt het bij het actiecomité. “De bal ligt nu in het kamp van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). We rekenen op haar opdat er geen stankfabriek in Verrebroek komt.”

STTI

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio