Huisartsen Rupelstreek centraliseren wachtdienst in Puurs

Huisartsen Rupelstreek centraliseren wachtdienst in Puurs

Huisartsen Rupelstreek centraliseren wachtdienst in Puurs

Print
Hemiksem - De huisartsen in de Rupelstreek gaan hun wachtdienst organiseren vanuit Puurs. Een aantal huisartsenkringen bundelt de krachten en richt er de Huisartsenwachtpost N16 op.

Om de permanentie van vrijdagavond tot maandagochtend te organiseren, gaan de huisartsen in Klein-Brabant, Vaartland, Rupelstreek en Kapelle-op-den-Bos samenwerken.

In een leegstaand gebouw van Pfizer aan de N16 in Kalfort (Puurs) komt een centrale post. Concreet zullen daar vanaf vrijdagavond 20u tot maandagmorgen 8u drie dokters, ondersteund door een secretariaat, de permanentie verzekeren.

Twee andere dokters gaan op ziekenbezoek. Daarvoor krijgen ze onder meer om veiligheidsredenen een wagen met chauffeur ter beschikking. De Huisartsenwachtpost N16, zo gedoopt naar de locatie, krijgt officiële erkenning en een eigen logo.

Het project zit momenteel nog in de voorbereidingsfase. Bedoeling is te kunnen starten vanaf 1 maart 2010. Tot dan blijven de huisartsen de bestaande regeling aanhouden.

Jongere dokters

“Uiteraard zullen we niet nalaten de bevolking tijdig en uitvoerig te informeren van zodra alles op punt staat. Een reorganisatie van de wachtdienst van de huisartsen is nodig. Dokters van boven de vijftig blijven ’s nachts en in weekends nog dikwijls bereikbaar voor hun patiënten, maar hun aantal slinkt stilaan."

"Jongere dokters hechten meer belang aan hun gezinsleven en stellen sneller de telefoon op wachtdienst in. Maar de ‘dokter van wacht’ is niet altijd vlot te bereiken en moet tijdens zijn wacht soms naar de uithoeken van de regio rijden. Vandaar de zoektocht naar een nieuwe formule”, is te horen in de huisartsenkringen.

Het idee rijpte bij de huisartsen van Willebroek, de Huisartsenvereniging Klein-Brabant, de dokters van Kapelle-op-den-Bos en de huisartsenkring in de Rupelstreek volgden. De wachtpost bestrijkt zo een gebied dat zich uitstrekt van de zuidwestelijke uithoek van de provincie Antwerpen tot Hemiksem en een deel van Vlaams-Brabant.

Facebook

Maar niet bij iedereen kan het initiatief op even veel bijval rekenen. Op Facebook is Hemiksemnaar Mon Peeters gestart met een groep om zijn ongenoegen te uiten. Sinds zondag kwamen daar al heel wat reacties op.

Bart ROGGEMAN

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio