Nieuw kinderdagverblijf opent in 2010

De vzw Kinderopvang Turnhout opent op 7 januari in de Druivenstraat een nieuw dagverblijf: Slabbers & Co.

De buitenschoolse kinderopvang Gabbers & Co zat al in de oude school in de Druivenstraat. Nu komt er op diezelfde locatie, na een aantal verbouwingswerkzaamheden, een kinderdagverblijf bij. In de nieuwe dagopvang is plaats voor 23 kinderen van 0 tot en met 3 jaar, met openingsuren van 7u tot 18u.

“De verschillende leeftijden worden in dezelfde groep opgevangen omdat dat meer lijkt op een echte gezinssituatie”, vertelt coördinatrice Marike Verdick. “De kinderen leren zo met elkaar rekening te houden. Daarnaast blijven ze drie jaar lang in dezelfde groep en moeten ze niet wennen aan nieuwe kinderen en begeleiders.”

Wie die begeleiders zijn, staat nog niet vast. De vzw staat op dat vlak nog voor een moeilijke taak. “We hebben 160 sollicitaties ontvangen voor zeven kinderverzorgers en tachtig voor de logistiek medewerker”, weet schepen van Kinderopvang Peter Segers (sp.a).

Of er ook massaal veel kinderen worden ingeschreven, is nog afwachten tot 12 november. Vanaf dan kan je inschrijven, elke werkdag van 8.30u tot 16.30u, behalve op woensdag. Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met de leeftijd en de voorrangsregels van Kind en Gezin.

MAMI

Meer info: 014-42.09.69

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio