Lezersvraag: op welke waarde betaal ik schenkingsrechten?

Print
Ongeveer 2,5 jaar geleden kreeg ik een schenking van een neef met kwartale financiële last. Daarop zouden geen schenkingsrechten verschuldigd zijn op voorwaarde dat de schenkers nog drie jaar in leven zouden blijven. Een maand geleden werd een van hen echter getroffen door een beroerte. Daarom hebben we de schenking alsnog laten registreren en werden er 7% rechten betaald. Men baseert zich daarvoor echter op de toenmalige waarde en niet op de huidige. Is dat wel correct? Want de schenking werd omgezet in aandelen en obligaties en die zijn nu 25% minder waard dan toen.

Notaris Erik Van Tricht: "Een schenking van roerende goederen kan op verschillende manieren geschieden, onder meer bij notariële akte, bij handgift of ook onrechtstreeks. In de plaats van een geldafhaling door de schenker om dan een handgift te doen aan de begiftigde, die dan het gekregen geld op zijn bankrekening plaatst, kan men ook geld overschrijven van de rekening van de schenker naar de rekening van de begiftigde. Ook zulke onrechtstreekse schenking zal gerealiseerd zijn door de verarming met de bedoeling om te schenken aan schenkerszijde en de aanvaarding aan zijde van de begiftigde."

Op een handgift moeten geen schenkingsrechten worden betaald. Maar er is wel een nadeel. Overlijdt de schenker binnen de drie jaar na de schenking, dan wordt het geschonken bedrag terug bij de erfenis gevoegd en als zodanig belast. Voor schenkingen tussen neven is er een tarief tussen 45% en 65%.

Registratie

Kiest men ervoor om de schenking te laten registreren, dan betaalt men een schenkingsrecht. In Vlaanderen bedraagt dit 3% voor schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten en 7% voor schenkingen aan andere personen. En daarmee is de kous af. Eens de rechten betaald zijn, moeten de ontvangen sommen niet meer worden aangegeven voor de successierechten. Het is dus voordeliger om te schenken bij leven dan om te wachten tot na het overlijden. De registratie kan men zelf laten doen op het registratiekantoor of men kan ze via een notaris laten verlopen.

Achteraf

Gelet op het grote verschil in de tarieven is de vraag gerezen of men schenkingen die men niet had laten registreren, nadien toch niet zou kunnen laten bevestigen om zo die bevestiging aan de registratie te onderwerpen in de plaats van een zeer hoog successierecht te riskeren . Men dacht hierbij uiteraard aan situaties die vergelijkbaar zijn met deze van de vraagsteller: de schenker wordt na de schenking dodelijk ziek en een overlijden dreigt binnen de 3 jaar.

"De administratie staat dit toe: men mag een schenking die reeds is gebeurd alsnog bevestigen om dit document ter registratie aan te bieden. Het document dat dan ter registratie wordt aangeboden is dus geen schenking, maar slechts een bevestiging van een in het verleden verrichte schenking. "

Moment

"Daar de schenking reeds is geschied, moet men zich uiteraard op het ogenblik van de schenking stellen en dus niet op het ogenblik dat de bevestiging van die schenking wordt opgemaakt. Voor het heffen van de registratierechten moet men dan ook de basis nemen op datum van de schenking en niet op datum van het bevestigingsdocument."

"Wat er na de schenking met de gelden gebeurt, waardevermeerdering of waardevermindering, komt volledig ten goede of is volledig ten laste van de begiftigde."

"In dit geval is het dus niet zo goed uitgedraaid, maar de vraagsteller dient te beseffen dat hij door de schenking te laten registreren een risico op een nog veel groter verlies heeft afgewend, met name successierechten tussen 45% en 65% op basis van de geschonken goederen, dit is op dezelfde basis als de registratie", aldus nog notaris Van Tricht.

.

Nu in het nieuws