Rusthuizen weren kinderen jonger dan 16 wegens Mexicaanse griep

In twee Vlaamse rusthuizen zijn kinderen onder de zestien jaar niet meer welkom. Ze zouden de ouderen wel eens kunnen besmetten met de Mexicaanse griep. De FOD Gezondheid is niet van plan om de maatregel ook elders op te leggen.

kscherpenberg

Rustoord Edelweis in Begijnendijk en een home in Tremelo weren als eersten de jonge kinderen. Voor heel wat bejaarden is het een bittere pil om te slikken. Zij vrezen al dat ze hun kleinkinderen niet zullen zien tijdens de feesten.

"Het risico dat ze de bejaarden besmetten, is te groot", verklaart de zorgcoördinator van het home in Begijnendijk. "Je mag niet vergeten dat de senioren bij ons gemiddeld 85 jaar oud zijn en bijna allemaal tot de risicogroep behoren. En die groep jongeren moet bovendien soms nog op de elementaire hygiëne gewezen worden.'

Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid reageert: "Bij de gewone wintergriep zijn er ook rusthuizen die de kinderen buiten houden. Bij kinderen zijn virussen veel actiever, ook als ze nog niet ziek of al genezen zijn. En omdat de wintergriep elk jaar zo'n 1.500 vooral hoogbejaarde slachtoffers maakt, is dat een nuttige maatregel. Voor de Mexicaanse griep vallen ouderen echter niet automatisch in de risicogroep, dus de overheid zal deze maatregel nooit opleggen. Vooral vaccinatie is nu het grote wapen."

Nu in het nieuws