Nederlandse kinderen kunnen niet langer ongestraft spijbelen in België

Nederlandse kinderen die in België naar school gaan, kunnen vanaf volgend jaar niet meer ongestoord spijbelen. Daarover hebben de Vlaamse overheid en de Nederlandse Staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt een akkoord gesloten.

jlenaerts

Vanaf augustus volgend jaar worden de gevallen van spijbelende Nederlandse studenten via het internet gemeld bij het IB-verzuimkantoor. De meldingen zullen dan doorgestuurd worden naar de leerplichtambtenaar in de woonplaats van de scholier. De ambtenaar zal eerst de ouders aanspreken, maar als dat geen resultaat geeft, kan hij zijn opmerkingen opsturen naar de officier van Justitie.

In België gaan bijna tienduizend in Nederland wonende kinderen naar school, vooral in basis- en middelbare scholen. Het IB-systeem zal in werking treden als de leerlingen per schooljaar meer dan dertig halve dagen niet naar school komen en als eerdere pogingen geen resultaat hebben gehad.

Nu in het nieuws