Fortis betaalt obligaties Fortis Finance vervroegd terug

Wie nog obligaties heeft van Fortis Finance kan vanaf 10 november de vervroegde terugbetaling vragen.

jvangeyte

Fortis Finance is een financieringsmaatschappij. De gelden die deze vennootschap ophaalde, werden doorgesluisd naar Fortis Bank en Fortis Verzekeringen. Maar door de gebeurtenissen van de voorbije maanden ziet de situatie er heel anders uit. Daarom worden de obligaties vervroegd terugbetaald.

De obligaties die klassieke leningen zijn, worden terugbetaald tegen de nominale waarde plus intrest voor de verlopen periode. Daarnaast zijn er enkele speciale leningen. Voor obligatie met ISIN-code XS0173164780 is de biedprijs 95,139% van de nominale waarde verhoogd met rente. En voor die met ISIN-code XS0181100834 is de biedprijs 111,815% van de nominale waarde plus rente.

De acceptatieperiode sluit af op 30 november.

JVG