Lezersvraag: verschillen tussen banken over keuzedividend GDF Suez

Bij GDF Suez konden we kiezen voor een uitbetaling van een dividend in nieuwe aandelen. Bij Fortis Bank kreeg ik per 30,95588235 aandelen in bezit een nieuw aandeel van GDF Suez. Bij Dexia, KBC en Record Bank was dat al per 26,3125 aandelen in bezit. Ook bij Dierickx-Leys zou je meer nieuwe aandelen krijgen. Bij Deutsche Bank dan weer niet. Hoe kan dat?

jvangeyte

Het dividend van GDF Suez bedroeg 80 cent. Wilde u een uitbetaling in cash, dan moest u eerst de Franse roerende voorheffing van 25% voor lief nemen. Dus bleef er 60 cent over. Daarvan moest nog 25% Belgische voorheffing worden afgetrokken. Bleef dus netto over: 45 cent.

U kon daarbij ook een beroep doen op het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk. In dat geval diende u maar 15% Franse voorheffing te betalen.

Voor de recuperatie van 10% Franse voorheffing heeft u de keuze. U kan die zelf terugvorderen of u kan dit laten doen door de bank. Al zijn er ook beperkingen. Bij BNP Paribas Fortis kan dit alleen als het brutodividend meer dan 1.000 euro bedraagt. Bovendien worden kosten aangerekend.

U kan echter ook een attest van woonst voorleggen op het moment van betaling en voor 31 maart van het jaar van betaling. In dat geval zal de bank de afhouding van Franse voorheffing automatisch beperken tot 15%.

Aantal aandelen

U koos evenwel niet voor een uitbetaling van het dividend in cash, maar voor een uitbetaling in nieuwe aandelen van GDF Suez. Daarvoor moest u 21,05 euro aan dividenden voor neertellen.

Een reeks banken berekent dit aantal door 21,05 euro te delen door 0,80 euro. Zo komen ze op een nieuw aandeel per 26,3125 aandelen in bezit.

De banken die rekening hielden met een nieuw aandeel per 30,95588235 aandelen in bezit, bereiken dit bedrag door de uitgifteprijs van 21,05 euro te delen door 68 cent. Dat is 80 cent brutodividend min de afhouding van 15% Franse voorheffing, waarbij dus al rekening wordt gehouden met het dubbelbelastingverdrag.

Voorheffing

Een instelling als Deutsche Bank, die het eerste systeem toepast, verwerpt de tweede formule. "De betrokken banken doen hier alsof er eerst een uitbetaling van het dividend is, dat nadien wordt geherinvesteerd. Ze houden er geen rekening mee dat de aandelen worden gekocht met een korting. Daarop moet ook roerende voorheffing worden verrekend. Doen ze dat niet, dan zouden hun klanten het deeltje van het dividend dat op de korting slaat dit zelf moeten opnemen in hun belastingaangifte."

Roerende voorheffing moet zowel worden betaald voor uitbetalingen van dividenden in cash als voor uitbetalingen in nieuwe aandelen.

En ook dit is geen eenvoudige zaak. Art20bis van het Wetboek van Inkomstenbelasting stelt namelijk dat bij een betaalbaarstelling van roerende inkomsten in de vorm van goederen in natura het bedrag van het belastbaar inkomen gelijk aan de verkoopwaarde van de goederen op de datum van de toekenning of betaalbaarstelling ervan, zelfs wanneer de werkelijke overdracht van de goederen pas later plaatsvindt.

Concreet: de voorheffing wordt niet belast op het toegekende dividend zelf, maar op de verkoopwaarde van de aandelen. Indien u goedkoop kunt intekenen op een aandeel, moet u dus toch een hogere voorheffing voor lief nemen. Dat was nu ook het geval. Een aandeel GDF Suez kostte u maar 21,05 euro aan dividenden, maar de roerende voorheffing moest worden berekend op de verkoopswaarde van het GDF Suez op de startdag van de omruiling. In dit geval 4 juni. In casu wordt de slotkoers van 3 juni genomen. En die bedroeg 27,465 euro.

JVG

Nu in het nieuws