Te weinig voedsel voor de armen

Een buurthuis in Merksem heeft 80 aanvragen voor voedselpakketten, maar kan er maar 40 uitdelen. De Voedselbanken kunnen er niet meer leveren. Door de crisis moeten in heel het land 5.000 monden méér worden gevuld.

ikerremans

De negen Voedselbanken in het land verzamelen voedingswaren die ze krijgen van de Europese Unie, de industrie en de distributie. Vaak gaat het over overschotten of producten die een nabije houdbaarheidsdatum hebben. In 2008 zamelden ze 12.000 ton in. “Dit jaar zal het ongeveer evenveel zijn”, schat Willy De Mesmaeker van de Belgische Federatie van Voedselbanken. “Maar door de crisis hebben we 5.000 monden méér te vullen. Dat is een stijging van 4,5 procent, van 110.000 naar 115.000. Per persoon kunnen we dus minder geven dan de andere jaren.”

Delhaize

De jaarlijkse actie van Delhaize bracht dit jaar ook een pak minder op. “We hebben nog niet alle cijfers, maar het ziet er niet goed uit”, zegt Michel Verkaeren, verantwoordelijke voor de actie bij de Voedselbanken. “De opbrengst van de grote supermarkten bedraagt 17 procent minder dan vorig jaar. We hopen dat de opbrengst van de kleine Proxy-Delhaizes het verlies wat goed zal maken. Omdat die kleine buurtwinkeltjes vaak dichter bij de mensen staan, zijn de klanten daar misschien wat guller geweest.”

Extra mensen

Om aan de grotere vraag naar voedselpakketten te voldoen, zullen de Voedselbanken een tandje bijsteken. “We gaan de bedrijven opbellen en hen vragen om wat meer te leveren”, zegt Willy De Mesmaeker. “Om die telefoontjes te doen, hebben we extra mensen ingezet.”

BVP