District heeft ondergrondse plannen

De plannen voor een ondergrondse parkeergarage staan in het Masterplan voor Deurne. “Het is een ambitieus plan”, zegt de Deurnese districtsvoorzitter Frank Geudens <(sp.a). Het district zou ook willen dat de E313 ondergronds gaat aan het Rivierenhof.

“Bij de heraanleg van de Turnhoutsebaan verdwijnt een aantal parkeerplaatsen. Als we in de plaats een ondergrondse parkeergarage kunnen bouwen, is dat probleem alvast opgelost. Dan kunnen we ook boven de grond meer open ruimte creëren. Hopelijk vinden we privé-investeerders”, hoopt Frank Geudens.

Ook voor het huidige politiekantoor aan de Unolaan liggen er plannen klaar. “De politie is de kantoren aan het reorganiseren en het staat vast dat het gebouw in de Unolaan wordt verlaten. Wat we er mee gaan doen, weten we nog niet.” Waar het nieuwe politiekantoor komt, is ook nog niet bekend. “Misschien is de Turnhoutsebaan na de heraanleg een optie”, oppert Frank Geudens.

De bedoeling van het Masterplan is om Deurne opnieuw een centrum te geven. “Daar ontbreekt het nu een aan. Door een plein te maken tussen het districtshuis, het Cogelsplein en de Te Couwelaarlei zouden we een stap in de goede richting kunnen zetten.” Het Masterplan moet tegen de zomer van 2010 klaar zijn.

E313 ondergronds

De districtsraad hoopt dat de Vlaamse regering overweegt om de E313 onder het Rivierenhof te laten lopen. Zo zou er bovengronds meer ruimte komen voor groen en publieke ruimte. Vlaams minister voor Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) lanceerde vorige week het plan om de E313 te verbreden. Zo zouden de eeuwige files op de snelweg Antwerpen-Hasselt worden aangepakt.

Zo’n verbreding betekent dat een deel van het Rivierenhof wordt opgeofferd. Om dat te vermijden, hoopt Deurne dat het ondergronds leggen van de E313 wordt onderzocht.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio