Kris Peeters: "Het ergste moet nog komen"

Vlaams minister van Economie Kris Peeters (CD&V) vreest dat de Vlaamse arbeidsmarkt de economische crisis nog niet te boven is. Volgens Peeters zou de economie volgend jaar licht heropleven, maar zal dat pas maanden later merkbaar zijn op de jobmarkt.

jlenaerts

De Vlaamse minister-president maakt zich grote zorgen over nog komende bedrijfssaneringen, ondanks berichten dat de Belgische economie niet meer in recessie vertoeft. "Ik vrees dat het ergste nog moet komen", zei Peeters in De Tijd. De minister betwijfelt dan ook dat alle jobs die door de economische crisis verloren zijn gegaan, teruggewonnen kunnen worden.

In zijn beleidsnota, waarin hij de strategie voor de komende vijf jaar uit de doeken doet om Vlaamse jobs en welvaart te creëren, stelt Peeters voor om de herstelmaatregelen te evalueren en een nieuw werkgelegenheids- en investeringsplan op poten te zetten.

Banken

Kris Peeters organiseert op 9 november een rondetafelgesprek over kredietverlening. De minister stelt in zijn nota vast dat die mank loopt. Peeters verwacht dat de banken, die staatssteun kregen, dan tekst en uitleg verschaffen over de stand van zaken van hun kredietverlening aan bedrijven en kmo's.

De minister-president behoudt nog steeds zijn vertrouwen in BAM-voorzitter Karel Vinck: "Ja, ik heb geen reden om daar aan te twijfelen." Volgens Peeters zal zijn regering knopen doorhakken in belangrijke infrastructuurdossiers.

Vastgoed

Jobs in de regio