Minister belooft maatregel op spoorlijn 12

Print
Essen - Minister Steven Vanackere (CD&V) schuift op korte en lange termijn maatregelen naar voor om het treinverkeer op spoorlijn 12 Antwerpen- Essen vlotter te laten verlopen.

De recente perikelen op spoorlijn 12 Essen-Antwerpen - voornamelijk vertragingen en afgeschafte treinen - lagen deze week ook ter tafel in de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. Vice-premier Steven Vanackere (CD&V) antwoordde er op vragen van volksvertegenwoordigers Jef Van den Bergh (CD&V) en David Geerts (sp.a).

Samenloop

“De gebeurtenissen van 12 oktober waren het gevolg van een samenloop van twee mechanische defecten en een communicatiefout”, stelde de minister. Maar Vanackere ziet ook andere, meer structurele, oorzaken van problemen op lijn 12.

“Er is de slechte stiptheid van de treinen Amsterdam-Brussel en van de Thalystreinen in Nederland. Daardoor moeten de treinen op lijn 12 in realtime worden bijgestuurd en dat geeft bijkomende vertragingen. Verder zijn er ook de korte opeenvolging van L- en IC-treinen richting Roosendaal, en een korte tijd voor het hergebruik van L- en IC-treinen”, somde de minister op.

Hij verwees ook naar “het grote aantal overwegen waardoor de kans op een storing groter is” en naar “het gemengd verkeer van reizigers- en goederentreinen”.

Amsterdam

Toch liggen er volgens de bevoegde minister maatregelen in het vet, op korte en op lange termijn. “De Thalystreinen rijden vanaf 13 december 2009 via de nieuwe hogesnelheidslijn (langs de E19, red.). Zo krijgen andere treinen op lijn 12 meer ruimte. Infrabel test ook een prototype van een nieuw spoordetectiesysteem uit. Daarbij worden de gevolgen voor het treinverkeer beperkt bij een storing aan een overweg.”

De lange termijn is iets voor december 2010. “Allicht rijden dan alle internationale treinen van en naar Amsterdam via de hogesnelheidslijn. Zo wordt lijn 12 voorbehouden aan binnenlandse treinen.”

Crisisploeg

Vanackere gaf ook nog mee dat er in de toekomst werk wordt gemaakt van een duidelijke(re) communicatie naar de reizigers toe. “In de komende jaren wordt elk station en elke stopplaats uitgerust met auditieve informatie. Ook het aantal stations waar visuele informatie wordt gegeven, wordt uitgebreid."

"Tevens wordt de kwaliteit van de aankondigingen verbeterd, zowel naar inhoud als naar frequentie. Er wordt eveneens een betere opleiding uitgewerkt voor de speakers en bovendien gaat Infrabel een crisisploeg opstarten. Die zal 24 op 24, 7 op 7 inzetbaar worden.”

CM

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio