Moskee in Kruisstraat krijgt plots toch bouwvergunning

Ruimtelijk Ordening Vlaanderen gaf vorig jaar nog een negatief advies voor de uitbreiding van de moskee in de Kruisstraat. Maar de provincie geeft nu toch een bouwvergunning. De buurt is tegen en houdt vanavond een vergadering.

jvandermosten

In november 2007 meldde de moslimgemeenschap op een bewonersvergadering dat ze de moskee wilde uitbreiden. De capaciteit van de huidige gebeds- en ontmoetingsruimte zou door uitbreiding en nieuwbouw verdubbeld worden tot zo’n 600 bezoekers.

Tijdens het daarop volgende openbaar onderzoek dienden 68 buurtbewoners een bezwaarschrift in. De meest voorkomende bezwaren waren lawaai- en verkeersoverlast, brandveiligheid en het volbouwen van het volledige perceel. De aangevraagde bouwvergunning kreeg vervolgens een ‘neen’ van het Agentschap Ruimtelijke Ordening. Vooral de te verwachten verkeers- en parkeeroverlast waren doorslaggevend om de bouwvergunning te weigeren.

Supermoskee

“Achter en voor de schermen hebben de gemeente en de provincie er alles aan gedaan om de bouwvergunning in een beroepsprocedure toch toe te kennen. Deze nieuwe vergunning werd pas (gedeeltelijk) openbaar gemaakt na het verstrijken van de eerste beroepsmogelijkheid, zodat de vergunning wellicht alleen nog nog voor de Raad van State geschorst of vernietigd kan worden."

"Onze partij onderzoekt nu, samen met enkele buurtbewoners, de juridische verweermogelijkheden tegen de komst van deze supermoskee”, zegt Hans Verreyt van Vlaams Belang.

Jan BOEY

Aangeboden door onze partners

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Jobs in de regio