Oost minder tevreden dan west

De Universiteit Antwerpen startte in 2007 een onderzoek naar de tevredenheid bij 70.000 Deurnenaars. Daaruit blijkt een grote tegenstelling tussen oost en west.

Vooral in de noordoostelijke wijken Brem, Kruininge en Bisschoppenhof voelen de inwoners zich onveilig. Maar liefst 63 procent vindt dat de politie niet in staat is hen te beschermen tegen criminelen. In het westen vindt slechts één op de drie dat. Toch is er daar meer criminaliteit dan in het oosten van Deurne.

“Vermoedelijk is de tolerantiegrens in de westelijke kansarme sectoren zoals Arena en Kriekenhof (waar ook meer allochtonen wonen dan in het oosten, red.) hoger en dat zowel bij de autochtone als allochtone bevolking”, meent professor Peter Thijssen.

Districtsvoorzitter Frank Geudens (sp.a): “Het is duidelijk dat we een tweesporenbeleid moeten volgen met extra aandacht voor de moeilijkere wijken. Aan de burgemeester vraag ik alleszins om meer politie in Deurne in te zetten.”

Cultuurschepen Walter Verbruggen ziet meer heil in het creëren van extra ontmoetingsmomenten: “De Deurnenaars moeten elkaar terug kunnen vinden.”

ELLA

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio