Hoe moet het verder na het referendum?

Bijna 60% van de stemmende Antwerpenaren sprak zich tijdens het referendum van zondag 18 oktober uit tégen de Lange Wapper. Maar daarmee is het mobiliteitsprobleem natuurlijk niet opgelost.

jvandermosten

Welke stappen zullen onze politici nu verder ondernemen? Redacteur Lex Moolenaar onderzoekt de verschillende scenario's.

Eerste stap

Maandagavond debatteert de Antwerpse gemeenteraad over de kwestie om vervolgens een negatief advies in te dienen. De daaropvolgende dagen zoekt het college van burgemeester en schepenen een compromis over de tekst van het advies dat uiterlijk vrijdag 23 oktober aan de Vlaamse regering moet worden bezorgd.

Minister-president Kris Peeters zal dan melden dat hij het advies goed heeft ontvangen en dat hij er zich met zijn ministers over zal beraden. En dan is de kans groot dat de rust neerdaalt en dat het een hele tijd relatief stil blijft. Tijd om alle betrokkenen te consulteren en de mogelijke scenario's te bestuderen. Het lijkt ook logisch dat er zal worden gezocht naar een nieuwe invulling van de BAM, na nader orde nog

Verzoening?

Maar hoe verzoen je een brug met een tunnel? Is een compromis nog wel mogelijk? De partijen die in de Vlaamse regering zitten, hebben de sleutel in handen. Maar de sp.a van Janssens kan niet nog eens een bocht maken. Het ’nee’ tegen het BAM-tracé blijft ’nee’. En zelfs verschillende voorstanders van de Lange Wapper geven nu toe dat moet er toch moeten worden gesleuteld aan het viaduct van het Sportpaleis.

Kan CD&V dan als enige stug blijven vasthouden aan het plan van BAM? In dat geval riskeert minister-president Kris Peeters serieuze problemen binnen zijn coalitie.

Plan C

Een tunnel dan maar? Zo simpel is het ook weer niet. De variant van het studiebureau Arup/Sum (AS) is nog lang niet klaar. Bovendien vergissen de Britse ingenieurs zich als ze beweren dat hun tunnel er in 2016 kan liggen. Arup verkijkt zich op het oerwoud van onze administratieve - en in dit geval ongetwijfeld ook juridische - procedures die het project wellicht doorschuiven naar 2020 of later.

Het wordt dus zoeken naar een plan C. Die zoektocht is trouwens al bezig. Vorige week liet ex-minister Dirk Van Mechelen (Open Vld) een eerste ballonnetje op. Misschien kan de mobiliteit bij het Sportpaleis op twee verdiepingen worden gebracht: lokaal verkeer op de bestaande Ring, doorgaand verkeer ondergronds. Dat zou goed nieuws zijn voor de omliggende wijken. Maar kán het wel? De ondergrondse kokers van de waterzuiveringsinstallatie naast de Ring zouden wel eens voor grotere problemen kunnen zorgen.

Liefkenshoektunnel

Hoe moet het dan wel verder? Daar moet eens diep over worden nagedacht. Dezer dagen gaan er steeds meer stemmen op die zeggen dat de Liefkenshoektunnel de sleutel van de oplossing is. Als de capaciteit van die tunnel kan worden verhoogd en als hij bovendien in het Waasland wordt aangesloten op de E17, dan kan veel verkeer op de noord-zuidas van de Ring worden afgeleid, op voorwaarde dat Liefkenshoek tolvrij wordt (of dat er ook een tolheffing komt in de Kennedytunnel).

Er moet dan nog wel een oplossing komen voor het verkeer op de west-oostas, want de haven verdient een betere ontsluiting en de verbinding van de Ring met de E313/E34 is een van de grootste pijnpunten van de Antwerpse mobiliteit.

www.gva.be/oosterweel

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring