Vereiste opkomst voor referendum gehaald

Het vereiste aantal stemmen bij het Oosterweelreferendum is gehaald. Meer dan 47.000 Antwerpenaren zijn gaan stemmen. Het tellen van de ja- en nee-stemmen is dan ook begonnen!

ikerremans

Rond 14.35 werd officieel vastgesteld dat meer dan 47.091 stembiljetten werden binnengebracht. De vereiste opkomst van 10 procent op het referendum werd dus gehaald.

Rond 18u worden de eerste resultaten verwacht.

Stembusslag

De 351 stembureaus in Antwerpen gingen om 8 uur open. De 388.104 stemgerechtigde Antwerpenaren hadden tot 13 uur de tijd om te gaan stemmen over volgende vraag:

Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne? Ja of Neen?

Kiesdrempel

Enkel als 10 procent van de Antwerpse bevolking (47.091 Antwerpenaren) effectief zijn stem uitbrengt, kon het tellen van de stemmen beginnen en dat gebeurde.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring