Vereiste opkomst voor referendum werd gehaald

Het vereiste aantal stemmen is gehaald! Meer dan 47.000 Antwerpenaars zijn gaan stemmen. Het tellen van de ja- en nee-stemmen kan beginnen!

ikerremans

Rond 14.35 werd in Den Bell officieel vast gesteld meer dan 47.091 stembiljetten werden binnengebracht. De vereiste opkomst van 10 procent op het referendum werd dus gehaald.

Volgens de eerste voorlopige tellingen, afgaande op de stapels ja- en nee-stemmen, zou 60% tegen hebben gestemd en 40% voor. We verwachten dus een duidelijke nee tegen de Lange Wapper, maar officiële bevestiging volgt nog.

Volg hier live de bekendmaking van de resultaten!

Stembusslag

De 351 stembureaus gingen om 8 uur open. De 388.104 stemgerechtigde Antwerpenaren hadden tot 13 uur de tijd om te gaan stemmen over volgende vraag:

Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne? Ja of Neen?

Veel volk in Merksem

Ook het aantal Antwerpenaren dat kwam opdagen is sterk plaatsgebonden. Hoe dichter bij het traject van de Lange Wapper, hoe meer mensen naar de stembureaus trokken.

Zo was de opkomst bijvoorbeeld zeer hoog in delen van Deurne en in Merksem, waar de Wapper zou gaan aansluiten op de ring. In Borgerhout en in de stationsbuurt, waar veel Joden wonen, gingen de mensen dan weer opvallend minder stemmen.

Kiesdrempel

Enkel als 10 procent van de Antwerpse bevolking (47.091 Antwerpenaren) effectief zijn stem uitbrengt, kon het tellen van de stemmen beginnen en dat gebeurde.

Chatten

In de aanloop naar het referendum kon u op gva.be chatten met enkele prominente namen uit het Lange Wapper-dossier. Herlees de chatsessie met onze experten!

Zaterdag zetten onze eigen experten nog eens alles op een rijtje in een chatsessie met onze lezers: Herlees de chatsessies met voor- en tegenstanders!

www.gva.be/oosterweel

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring