"Investeren in meisjes is goed voor economie"

Arme landen moeten meer meisjes naar school sturen, zegt Plan International. Het kan de landen helpen sneller uit de economische problemen te geraken, stelt de ngo in een nieuw rapport. Als 1 procent meer meisjes naar de middelbare school gaat, stijgt het bruto binnenlands product al met 0,3 procent per jaar.

wverhaert

Er zijn meer dan 500 miljoen vrouwelijke adolescenten en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden, schat Plan International in het rapport 'Girls in the Global Economy: adding it all up'. Maar veel meisjes krijgen de kans niet om goed onderwijs te volgen, en de crisis maakt hun situatie alleen maar slechter.

Wanneer het economisch slecht gaat, worden de meisjes als eersten van school gehaald in de armste landen. Sommige ouders vinden onderwijs voor jongens belangrijker. Andere meisjes moeten werken of op de kinderen passen terwijl hun moeders het gezinsinkomen proberen op te krikken.

"Ook jongens lijden onder de crisis", zegt Nikki van der Gaag, co-auteur van het rapport. "Maar op een andere manier. Toen ik het rapport schreef, was ik erover verbaasd dat er zo weinig specifieke gegevens bestonden over de situatie van jongens of meisjes. Zulke informatie is nodig om het beleid aan te passen."

Uitweg uit de armoede

Uit de beschikbare informatie blijkt dat investeren in meisjes een uitweg uit de armoede kan zijn. "Landen met het laagste aantal meisjes in het onderwijs bevinden zich onderaan de rangschikking van menselijke ontwikkeling", zegt van der Gaag.

Wie in onderwijs investeert, krijgt een aantrekkelijke return. "Een extra jaar onderwijs verhoogt het inkomen van het meisje met 10 tot 20 procent", zegt het rapport. "Het is een aanzienlijk stap vooruit, die de armoedecyclus kan doorbreken."

Middelbaar onderwijs

Instellingen als de Wereldbank zijn het daarmee eens. "Lager onderwijs voor meisjes is enorm verbeterd maar dat is niet het geval voor de stap naar middelbaar onderwijs of naar productief werk", zegt Guggi Lareya van de Wereldbank in Brussel.

"Te veel meisjes blijven vastzitten in het vroege moederschap of het huishouden, en daardoor gaan enorm veel kansen verloren. Zoals onze voorzitter Robert Zoellick al zei: investeren in meisjes is niet alleen rechtvaardig, het is ook verstandig, het is goed voor de economie."

Download hier de Nederlandstalige samenvatting van het rapport 'Because I’m a girl - Girls in the global economy'.

RP (IPS)