Jong-VLD lokt jeugd met coke

Momenteel loopt er een wervingscampagne van Jong-VLD met een beeld van een spiegeltje, mesje en snuifrietje en onder de slogan 'Voor een puur en onversneden liberalisme'. "Daarmee bagatelliseren ze cocaïnegebruik. Van een politieke jongerenpartij hadden we iets meer verantwoordelijkheidszin verwacht", reageert een ontgoochelde Damien Versele, de directeur van het hulpverleningscentrum De Sleutel.

wverhaert

Jong-VLD voert momenteel een wervingscampagne naar jongeren waarbij ze cocaïne als 'positieve cue' op haar advertentie gebruikt. Versele vindt dit zeer bedenkelijk.

"Wij betreuren de toon van deze campagne. Is het deontologisch correct voor een politieke partij om in haar poging om jongeren te bereiken een slogan en een beeld te gebruiken die rechtstreeks verwijzen naar cocaïnegebruik? Het cokegebruik bij jongeren wordt op onrechtstreekse wijze al te veel geminimaliseerd."

Choquerend

Philippe De Backer van Jong-VLD haastte zich op Radio 1 om te melden dat ze met deze campagne vooral jongeren wil lokken voor haar inhoudelijke werking, om zich te engageren voor de partij. De campagne is volgens hem bewust speels choquerend, op maat van de doelgroep die ze beogen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren echter intelligent genoeg zijn om verder te kijken.

"Vanuit De Sleutel willen we dit voorval niet mediatiseren. Het doel van de campagne ‘aandacht krijgen in de media' is immers al meer dan geslaagd. Toch willen we erop wijzen dat Jong-VLD door de keuze voor dit beeld (onbewust?) en deze slogan het gebruik van drugs, het onwettelijke karakter ervan en de cultuur die ermee samenhangt, bagatelliseert."

Dubbelzinnig

"De dubbelzinnigheid die gecreëerd wordt staat in schril contrast met en doorprikt alle preventieboodschappen die op rechtlijnige wijze het gebruik van drugs ontraden. Druggebruik, ook van cocaïne maakt vandaag al genoeg deel uit van de leefwereld van jongvolwassenen. In bepaalde kringen zal deze campagne alleen de roep om gedoogbeleid versterken."

"We vragen dan ook aan campagnemakers om omzichtig te zijn met het gebruik van dergelijke beelden en aan de jongerenbeweging van de VLD om meer verantwoordelijkheid aan de dag te leggen. De impact van beelden en slogans is veel groter dan men zou inschatten", besluit Damien Versele.