Betalingen aan belastingparadijs op aparte rekening

Bedrijven die gelden overmaken aan belastingparadijzen zullen dit op een afzonderlijke lijn in hun boekhouding moeten vermelden. De bedragen zullen bovendien niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. Die maatregel stelt staatssecretaris voor de bestrijding van de fiscale fraude Bernard Clerfayt voor aan de regering.

jvangeyte

Volgens Clerfayt leidt de strijd tegen de fiscale fraude nu al jaarlijks tot 4 miljard euro aan inkohieringen. Toch moet hij worden voortgezet.

Clerfayt wil daarbij een onderscheid maken tussen grote en kleine fiscale fraude. Hij stelt daarbij ook een afzonderlijke behandeling voor. De grote fiscale fraude zou via het gerecht afgehandeld moeten worden. De kleine fiscale fraude kan via de administratie blijven lopen. Nu is dit niet eenduidig, waardoor beide procedures al eens door mekaar lopen. Bovendien geven ze soms tegenstrijdige verplichtingen. Waar de ene het heeft over verplichtige meldingen, geeft de andere de belastingplichtige zwijgrecht. Hiervoor is wel nodig dat het onderscheid tussen grote en kleine fiscale fraude juridisch nauwkeurig wordt vastgelegd.

Prioriteiten

Om een en ander duidelijker te maken, gaf Clerfayt in april opdracht aan vier fiscale professoren om suggesties te doen om de inning van de belastingen vlotter te laten verlopen en om het charter van de belastingplichtige tegen het licht te houden.

Op basis van de aanbevelingen zet Clerfayt nu enkele prioriteiten uit. De strijd tegen de belastingparadijzen is er een van. Een ander is de oprichting van een comité F, dat in opdracht van het parlement de werking van de fiscale en sociale opsporingsdiensten moet controleren. Voorts pleit hij voor de oprichting van een fiscaal auditoriaat met specialisten van zowel fiscus als politie en justitie. Dit zou per definitie nationaal georganiseerd moeten worden.

Johan VAN GEYTE