"We hebben collectief gefaald"

In de strijd tegen de honger "hebben we collectief gefaald", zegt Olivier De Schutter, VN-rapporteur voor het recht op voedsel. Veel inspanningen zijn eenzijdig en verlopen zonder coördinatie. De Schutter pleit voor een grondige hervorming binnen de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

wverhaert

Volgens cijfers van de FAO lijden nu al 1,02 miljard mensen chronisch honger. Er zijn tal van oorzaken, onder meer een grote ongelijkheid in inkomens, slechte sociale bescherming, gender- en etnische discriminatie en grootschalige landbouw die het kleine boeren moeilijk maakt.

Vandaag begrijpen we de verschillende oorzaken beter dan vroeger, zegt de Belg Olivier De Schutter. "Toch hebben we collectief gefaald om aanzienlijke vooruitgang te boeken", schrijft hij in zijn bijdrage aan een rapport dat naar aanleiding van Wereldvoedseldag (vandaag 16 oktober) verscheen. Het rapport werd gepubliceerd door het FIAN, een mensenrechtenorganisatie die zich op het recht op voedsel focust.

Uitsluitend voedsel produceren

De VN-rapporteur ziet vijf grote problemen. "Terwijl honger een groot aantal oorzaken heeft, richten veel inspanningen zich uitsluitend op de productie van voldoende voedsel om de wereld te voeden." Daardoor gaat te weinig aandacht naar problemen als de toegang tot voedsel, de marginalisering van bevolkingsgroepen en het onevenwichtige voedselsysteem.

De internationale inspanningen zijn ook te versnipperd. Landen krijgen richtlijnen van verscheidene VN-agentschappen (waaronder de ILO, de Wereldbank en het IMF) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). "Dat leidt vaak tot tegenstrijdige adviezen," zegt De Schutter. Er moet dringend een betere coördinatie komen tussen al die instellingen.

RP (IPS)