"BAM-tracé is niet de juiste oplossing"

Eric Antonis, Bob Cools en Christian Leysen doen een gezamenlijke oproep aan alle Antwerpenaren om zondag deel te nemen aan de volksraadpleging. Zelf zullen ze tegen de Lange Wapper stemmen.

wverhaert

"Angst is geen goede raadgever. De keuze is niet: het BAM-tracé of de chaos. Maar het BAM-tracé of een andere aanpak. Wij geloven niet dat het BAM-tracé vandaag de juiste oplossing is en zullen ‘nee’ stemmen, maar kijken uit met aandacht naar wat de meerderheid van de Antwerpenaren zal zeggen."

Breng uw stem uit

"Het feit dat 66.000 Antwerpenaren een referendum hebben aangevraagd is een sterk signaal dat de bevolking bezorgd is over de aangereikte oplossing. Het is wenselijk dat zoveel mogelijk Antwerpenaren hun mening geven. Daarom roepen we iedereen op om te gaan stemmen."

"De Antwerpse bevolking krijgt zondag de gelegenheid zich uit te spreken over de keuze van het tracé voor een bijkomende oeververbinding."

Doemscenario’s

"De keuze van een tracé bepaalt de stedelijke ontwikkeling voor de volgende decennia en zal een blijvende stempel drukken op de ruimtelijke ordening van de stad. Ze bepaalt de groeimogelijkheden van de stad richting het oude havengebied als nieuwe woon- en kantorenzone."

"Duurzaamheid betekent zowel voor wonen, werken en voor verkeersstromen - lokaal én internationaal – het aanbieden van toekomstgerichte oplossingen. Wij denken niet dat de keuze gemaakt mag worden op basis van doemscenario’s over verkeersinfarcten of gezondheidsrisico’s, noch door het ondergraven van onafhankelijk studiewerk door onafhankelijke internationale experten."

Eric Antonis is voormalig schepen van de Stad Antwerpen. Bob Cools is ere-Burgemeester van Antwerpen en was in 1991 de eerste schepen van ruimtelijke ordening in België. Christian Leysen is bedrijfsleider en voorzitter van het studiecentrum Antwerpen overMorgen.

www.gva.be/oosterweel

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring