1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Herlees hier de chat met Bart De Wever!

In de laatste rechte lijn naar het referendum over de Oosterweelverbinding op zondag 18 oktober trekt GvA.be nog eens alle registers open.

jrosquin

Vanmiddag kon u chatten met N-VA-voorzitter Bart De Wever. Herlees hieronder de opmerkelijkste vragen.

Hoe kan u blijven volhouden dat de Arup/Sum-tunnel een onrealistisch alternatief is? "Wie zijn (partij)politieke bril afzet en objectief kijkt naar het tunnelproject, kan niet anders dan vaststellen dat de tunnel geen oplossing biedt voor de globale mobiliteit en dat de tunnel onbetaalbaar zal blijken."

Waarom gaat u nu toch 'ja' stemmen terwijl u aanvankelijk had gezegd dat u uitstel wilde voor het referendum? "Mijn oorspronkelijk standpunt was: Geen 'ja' als er geen beter plan is voor Merksem, geen 'nee' als je al helemaal niet weet of er dan nog een masterplan overblijft. Maar de volksraadpleging komt er aan en gezien de zeer harde opstelling van het 'nee'-kamp overheerst bij mij de vrees dat Antwerpen het hele masterplan gaat verliezen. Een "ja maar" lijkt me dus het beste."

Houdt een strategische 'nee'-stem niet meer mogelijkheden open voor een goede oplossing? "Ik denk dat er met een 'ja' nog verder te werken valt en dat het met een 'nee' game over zal zijn. Het 'nee'-kamp zal na een overwinning nooit nog een aangepast BAM-plan slikken. En als we binnen een paar jaar dan vaststellen dat de tunnel er niet zal komen, is het voorbij met het masterplan."

Vindt u ook niet dat Antwerpen een landmark nodig heeft om zich écht te kunnen profileren als een wereldstad? "Daar zal iedereen het mee eens zijn, hoop ik. Maar de tegenstanders zien het natuurlijk niet zo, zij geloven in de negatieve stedenbouwkundige impact van de brug. Ik heb respect voor hun twijfels omdat de noordelijke ontwikkeling van de stad mogelijk wordt afgeremd. De economische noodzaak om de mobiliteitsknoop eindelijk door te hakken, primeert echter bij mijn keuze."

Vertolkt u het partijstandpunt van N-VA of zijn er verschillende meningen in de partij over dit dossier? "In elke partij is er verdeeldheid, daar moeten we niet flauw over doen. En het dossier is zeker niet gespeend van twijfels, zeker in verband met Merksem. Maar ik vertolk inderdaad het standpunt van de partij. We hebben alle Antwerpse leden bijeengeroepen en democratisch gestemd."

Herlees de chatsessie met Patrick Janssens!

Herlees hieronder de volledige chat met De Wever.

De Wever: "ja, maar"

N-VA-voorzitter Bart De Wever zal op 18 oktober 'ja' stemmen. Nochtans was hij voorstander van uitstel van het referendum en heeft hij zelf bedenkingen bij het BAM-tracé zoals het nu voorligt.

"Ik heb nooit gezegd dat ik 'nee' zou stemmen. Ik heb wél voorgesteld om het referendum uit te stellen omdat het BAM-tracé nog niet af is. De achilleshiel is de aantakking van de Lange Wapper aan de Ring bij het Sportpaleis", zei hij in onze krant.

Toch stemt De Wever 'JA' omdat hij het alternatief van Arup/Sum "prietpraat" vindt. "Wat de Antwerpenaar krijgt als hij 'nee' stemt, is volstrekt onduidelijk. Niets, dát is mijn vrees. De Antwerpenaar moet weten dat met een 'nee' het einde dreigt voor het Masterplan met al zijn projecten."

De Wever ergert zich in heel deze discussie aan de communicatie van de BAM, maar vooral aan de houding van sp.a. "Wie gelooft die mensen nog?", aldus De Wever.

www.gva.be/oosterweel