Ruimtelijke ordening verhuist

De verhuizing van de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en lokale economie zal bijna 200.000 euro kosten.

jvandermosten

Door plaatsgebrek zal de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en lokale economie verhuizen van het Kerkplein naar een huurgebouw vlakbij in de Leopoldlei. Daar is veel meer plaats om de dienstverlening beter te organiseren.

“Het gaat om het gebouw van de zusters dat we gaan huren. Er zullen een aantal kosten moeten gebeuren om het congregatiegebouw om te vormen tot een gemeentelijk administratief gebouw. In totaal zal dat volgens de schattingen 192.000 euro kosten. Daarvan gaat 55.000 euro naar de aankoop van meubilair”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jef Marien (CD&V).

Het huurcontract loopt vijf jaar en daarna zal de gemeente bekijken welke opties zich aandienen. “Waarom al die investeringen in een gebouw dat niet van ons is? Zouden we niet beter een gebouw kopen?”, stelden de gemeenteraadsleden van Gemeentebelang voor.

Volgens Marien hebben de investeringen ook te maken met de uitbreiding van de dienst, die op het einde van het jaar zes mensen extra zal tellen. “Ik wil nog niet vooruit lopen op welke gebouwen we op het oog hebben om na die vijf jaar te gebruiken. Dat zou de prijs enkel doen oplopen.”

BEPRMEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio