Toplui BAM kregen bonussen van Karel Vinck

Drie topfiguren van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) hebben eind 2008 een mooie bonus cadeau gekregen van hun baas Karel Vinck. Nochtans werden die bonussen niet goedgekeurd door de raad van bestuur en het remuneratiecomité, zoals de wet voorschrijft.

jrosquin

Twee regeringscommissarissen waren op de hoogte dat Vinck zijn toplui een bonus wilde geven en probeerden dat tot twee maal toe tegen te houden. In eerste instantie vroegen ze Vinck per brief de geplande bonussen te verantwoorden.

Na een antwoord van Vinck oordeelden de regeringscommissarissen dat de toekenning van de bonussen niet volgens de regels gebeurde. Daarop stuurden ze een brief naar de bevoegde ministers in de Vlaamse regering.

Uiteindelijk werd er niets gedaan met de opmerking van de commissarissen omdat de ministers het niet eens raakten. Wel zouden de bonussen een beetje naar beneden zijn gegaan na druk uit de Vlaamse regering.