Bijzondere machten voor regering tegen grieppandemie

Als de Mexicaanse griep zich in ons land ontwikkelt tot een ware pandemie krijgt de federale regering bijzondere machten om op te treden. Een wetsvoorstel daaromtrent werd donderdagavond goedgekeurd in de Kamer.

jrosquin

De wet werd goedgekeurd door een grote meerderheid. Enkel de leden van Vlaams Belang, Ecolo en Groen! onthielden zich.

De regering vroeg om die bijzondere machten zodat ze snel zou kunnen optreden als het effectief tot een versnelde verspreiding van het A/H1N1-virus komt.

Een jaar geldig

De regering heeft nu het recht verkregen om bepaalde beroepsgroepen meteen op te vorderen om inentingen te geven. Voorts kan het het leger inschakelen om geneesmiddelen te verspreiden, beperkingen inlassen om bloed te geven, enzovoort.

Het parlement moet daar nu voor de duur van een jaar niet langer haar goedkeuring geven.

Een wet die ingevoerd wordt om de regering bijzondere machten te verlenen is eerder uitzonderlijk in ons land.