BAM niet te spreken over negatief advies voor Lange Wapper

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die instaat voor het project van de Oosterweelverbinding, is niet te spreken over het negatief advies dat de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) maandag uitbracht over de bouwvergunningsaanvraag voor het BAM-tarcé met de Lange Wapper.

jrosquin

De Gecoro adviseerde de vergunningsaanvraag voor het project van de Oosterweelverbinding negatief, "omdat ze op diverse vlakken onvoldoende uitgewerkt is en op vele vragen geen antwoord biedt", luidt het in een persbericht.

Gebrekkige kennis

BAM betreurt het initiatief van Gecoro in een persbericht. "Deze actie brengt het Natuurlijk Tracé van BAM in diskrediet en gaat volledig aan de inhoud voorbij. Niet alleen gaat het om een ONTWERP van advies, dat nog niet is goedgekeurd. De elementen die worden aangehaald om het negatief advies te onderbouwen, zijn stuk voor stuk foutief en tonen pijnlijk de gebrekkige kennis en visie over dit complexe infrastructuurproject aan", zo luidt de scherpe kritiek van BAM.

Zo wijst BAM er op dat de Arup/Sum-studie heeft aangetoond dat de leefbaarheid en andere milieuaspecten er niet op achteruit gaan met het BAM-tracé, integendeel.

"De berichtgeving van Gecoro staat haaks op alle tot op heden uitgebrachte adviezen van onder meer de VITO, de Kwaliteitskamer, het Vlaams Verkeerscentrum (VVC), de afdeling Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en zelfs die van ARUP-Sum", besluit BAM in het persbericht.

Lees ook: Gecoro levert negatief advies af voor Lange Wapper

www.gva.be/oosterweel

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring