Crevits wil alle passagiers op bus en tram tellen

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) wil dat De Lijn al haar passagiers gaat tellen. Reizigers zullen vanaf volgend jaar een chipkaart krijgen. Zo wil Crevits de kritiek op de statistieken van de openbare vervoersmaatschappij uit de wereld helpen.

ikerremans

De chipkaarten zullen eerst in een regio en later in heel Vlaanderen uitgedeeld worden.

Heel Vlaanderen

"Volgend jaar wordt een eerste fase van het nieuwe systeem geinstalleerd in een bepaalde regio en dat zal mogelijk maken dat al wie de bus gebruikt zich via een automatische chipkaart zal kunnen laten registreren", zegt Crevits.

"Het is de bedoeling dat zo snel mogelijk het systeem in Vlaanderen helemaal wordt toegepast."

Bijsturingen

Momenteel bestaat er heel wat discussie over de stijgende reizigersaantallen die De Lijn elk jaar voorlegt. Die cijfers zijn eigenlijk slechts schattingen op basis van steekproeven en critici vermoeden dat de vervoersmaatschappij haar aantal passagiers verkeerd inschat.

Crevits wil nu dat iedereen die op bus of tramt stapt geteld wordt, ook personen die gratis of tegen een voordelig tarief rijden.

Als de minister dan de nieuwe reizigersaantallen in handen heeft, wil ze de frequenties van de bus- en tramverbindingen eventueel bijsturen. Een ander voorstel is om minder drukke lijnen te vervangen door belbussen of taxi's.