1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

"Ademloos is meester in bang maken van Antwerpenaren"

De laatste tijd lijkt het of je met een vergrootglas moet zoeken naar voorstanders van de Lange Wapper. Toch bestaan er nog steeds onvoorwaardelijke voorstanders van het BAM-tracé, die het project met hand en tand verdedigen.

jrosquin

Één van de vurigste pleitbezorgers is Marc Van Peel (CD&V), havenschepen in Antwerpen. Woensdagvoormiddag kon u met hem chatten!

>Velen vragen zich af waarom men zwijgt over de tunnel. Hoe kan de Antwerpenaar zich een duidelijk beeld vormen als men de twee mogelijkheden niet duidelijk omschrijft? "De tunnel is een argument van mensen die wel weten dat ons een gigantisch mobiliteitsprobleem en fileleed wacht en doen alsof de tunnel een alternatief is. Of dat waar is zullen ten vroegste over 5 jaar weten en hij zal er ten vroegste binnen 10 jaar liggen. De Arup/Sum-studie stelde duidelijk dat niets doen ook de ergste fijn stofproblematiek stelt."

> Waarom een brug bouwen als er een Liefkenshoektunnel is die praktisch niet gebruikt wordt? "De Liefkenshoektunnel ligt veel te noordelijk. Om deze tunnel te bereiken moeten vele kilometers worden omgereden. Met de nieuwe tunnel zou dat ook zo zijn."

> Waarom zegt u dat, indien de Lange Wapper er niet komt, het hele project er nooit zal komen? Terwijl iedereen weet dat een tunnel al bij al 2 jaar vertraging zal kosten? Dit lijkt toch de mensen bang maken met foutieve informatie, net zoals met dat onbestaand brandweerrapport. "Van bang maken gesproken: daar zijn de leiders van Ademloos pas de ware meester in. De controverses over de tunnel maken zeer duidelijk dat we weer voor JAAAAren studie vertrokken zijn vooraleer die er ooit zou liggen. Ik maak dus niet bang: ik vertel de waarheid en ben daarover niet van mening veranderd."

> Wanneer in het referendum een duidelijke "neen" naar voren komt... wat gaat er dan gebeuren? "Een duidelijk nee betekent een enorme moeilijkheid voor de Vlaamse Regering om nog iets uit de brand te slepen en leidt zeer zeker tot weer 10 jaar uitstel."

> Waarom gaat CD&V ervan uit dat de Antwerpenaar niet weet wat het beste is voor hem en zijn stad? Want u wenst met de uitslag van het referendum geen rekening te houden. "Ik vind dat je een complex mobiliteitsprobleem niet kan oplossen met een simpele ja of nee. Dat is geen goede manier om in een democratie aan besluitvorming te doen. Maar er is tot die volksraadpleging beslist, dus zal de uitslag ervan sowieso een belangrijk politiek feit zijn. Waar de Vlaamse regering in haar besluit rekening mee zal moeten houden…"

> Hoe gaan we in de toekomst vermijden dat deze technische discussies omgevormd worden tot een politiek spel gespeeld door kleine actiegroepen en hun popjes in de politiek? "Ik ben het volledig met u eens. De nieuwe Vlaamse regering heeft zich overigens voorgenomen om efficiënter besluiten te kunnen treffen over belangrijke werken. Nu dreigen we inderdaad met al die procedures te belanden in een situatie waar uiteindelijk geen enkele belangrijke beslissing meer genomen kan worden. Dat is een kwalijke zaak. Zeker als je ziet hoe sterk nieuwe economieën ons nu al verdringen."

Herlees hieronder de chat met Marc Van Peel!

chatten met Jurgen Verstrepen (LDD)

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring