Accijnzen op diesel stijgen meer dan waarschijnlijk

Accijnzen op diesel stijgen meer dan waarschijnlijk

Accijnzen op diesel stijgen meer dan waarschijnlijk

Print
De topministers van de regering-Van Rompuy I zijn zaterdag bijeengekomen voor het begrotingsconclaaf. Er werd gezocht naar extra inkomsten en de eigenaars van een dieselwagen zullen daar mogelijk het slachtoffer worden.

Op het kasteel van Hertoginnedal zochten de ministers naar een verdeelsleutel tussen besparingen en nieuwe inkomsten. Minister van Begroting Guy Vanhengel (Open Vld) zei voor aanvang van de top dat er gesproken wordt over een verhoging van de accijnzen, onder meer op diesel.

"Er wordt in die richting gedacht, ja. Het tarief van diesel ligt in ons land lager dan bij de ons omringende landen. Het is ook een groene belasting, die ertoe leiden kan dat er minder met de wagen gereden wordt", aldus Vanhengel.

Woensdag

Woensdag worden de besprekingen over de begrotingsopmaak verdergezet. Enkele werkgroepen gaan bekijken waarop de overheid zelf nog kan besparen. PS-minister Laurette Onkelinx wil dat de financiële crisis niet nog meer impact heeft op de gewone burger en pleit voor besparingen "die de mensen geen pijn doen".

De regering heeft nog tijd tot 13 oktober om tot een vergelijk te komen. Dan leest premier Van Rompuy zijn regeerverklaring voor in de Kamer.