Gegeerde huid wordt otters fataal

Gegeerde huid wordt otters fataal

Gegeerde huid wordt otters fataal

Print
India verliest zijn zoetwaterotters in hoog tempo. Hun huid is zeer gegeerd, maar de overheid weigert ze een beschermde status te geven. Volgens experts zegt het verdwijnen van de otter veel over de kwaliteit van de Indiase draslanden.

Stropers hebben de otterpopulatie in India gedecimeerd sinds de jaren 90. Alleen in het zuiden van het land, vooral in de deelstaat Tamil Nadu, blijven er nog enkele over, onder meer langs de rivier Kaveri.

Otterexpert Kaushalya Shenoy van de Wildlife Trust of India telde in 2006 veertig plaatsen in het zuiden van India waar de zoetwaterotter gesignaleerd was. Maar het aantal plaatsen waar de otter zich kan voortplanten, is op een hand te tellen, zegt ze.

Habitat

Het geeft aan dat het slecht gesteld met de draslanden (wetlands) in India. Otters worden vaak gezien als een goede indicator voor de kwaliteit van de draslanden.

“Het verdwijnen van otters wordt vaak geassocieerd met de achteruitgang van drasland-habitats”, zegt S.A Hussain, drasland-expert van het Wildlife Institute of India. “Men gaat ervan uit dat de ottersoort vooral achteruitgaat doordat zijn habitat vernield wordt en de beschikbaarheid van zijn prooien vermindert.”

Bonthandelaars

De decimering van het otterbestand wordt toegeschreven aan de hoge waarde die bonthandelaars aan otterhuiden hechten. Volgens de Wildlife Protection Society of India werden in 2006 766 otterhuiden onderschept in het illegale circuit.

Andere gevaren zijn ontbossing, ziektes die overgedragen worden door grazend vee en het stropen van kleinere zoogdieren. Otters, die vooral vis op het menu hebben, zijn ook gevoelig voor milieuveranderingen zoals een verslechtering van de waterkwaliteit, de stijging van toxiciteit in de voedselketen en de verstoring van de habitat langs de waterwegen.

RP (IPS)

MEEST RECENT