"Loonsvermindering voor leerkrachten onaanvaardbaar"

Loonsvermindering voor leerkrachten onaanvaardbaar

"Loonsvermindering voor leerkrachten onaanvaardbaar"

Print
Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) ontkent met klem dat hij wil besparen op de brutolonen van de leerkrachten. Voor de Brusselaar is het voorstel zelfs onaanvaardbaar.

Volgens De Morgen zou het kabinet-Smet overwegen om alle leerkrachten, directies en secretariaatsmedewerkers één procent van hun brutoloon laten in te leveren. Op die manier zou er 76 miljoen euro bespaard kunnen worden.

Smet beweert dat hij enkel een catalogus heeft aangevraagd met alle mogelijke besparingsmaatregelen, want het departement Onderwijs moet de komende jaren flink de vinger op de knip houden.

Tegen 2011 zou er volgens eerdere berichten 137 miljoen euro bespaard moeten worden, maar dat bedrag zou nu al voorbijgestreefd zijn.

Smet wenst, zolang de besprekingen lopen, niet meer te communiceren over de zaak.

Lees ook: Pascal Smet wil dat leerkrachten loon inleveren

Nu in het nieuws