Frauderende stadsambtenaar ontslagen

Frauderende stadsambtenaar ontslagen

Frauderende stadsambtenaar ontslagen

Print
Antwerpen - Het parket onderzoekt twee gevallen van fraude op de dienst bevolking van het district Berchem en binnen de dienst markten en foren. Een stadsambtenaar is ontslagen, twee personen werden geschorst en er loopt een onderzoek naar de verantwoordelijke dienstleiding.

Het intern controlesysteem van de stad Antwerpen bracht afgelopen week een aantal geldmisbruiken aan het licht. In beide gevallen werd het parket ingelicht.

Ontslag

Een eerste geval van fraude werd geconstateerd op de dienst bevolking van het district Berchem. Het gaat vermoedelijk om een bedrag van circa 3.000 euro. De zaak leidde tot het ontslag van één personeelslid en een preventieve schorsing van een ander personeelslid. Ook werd een onderzoek naar de verantwoordelijke dienstleiding gestart.

Een tweede geval situeert zich binnen de dienst markten en foren, waar misbruik werd vastgesteld bij de inning van gelden voor losse standplaatsen op verschillende markten. Hier gaat het om zo'n 5.000 euro. De betrokkene werd preventief geschorst.

Maatregelen

"De werking van beide diensten wordt nu onder de loep genomen om verdere misbruiken te voorkomen", luidt het in een mededeling van de stad Antwerpen.

"Er werden stadsbreed ook meteen maatregelen genomen in alle loketten om het innen van geld zoveel mogelijk te centraliseren. Dit loopt parallel met een eerder opgestart onderzoek om zoveel mogelijk elektronisch of via overschrijving te laten betalen."

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio