Geen lening in geld meer

Print
Wie een lening afsluit, zal het bedrag niet meer in biljetten kunnen ontvangen. En er mag geen reclame meer worden gemaakt voor het samenvoegen van leningen. Dat heeft de regering beslist op voorstel van minister van Economie Vincent van Quickenborne.

Bijna 320.000 mensen kampen met betalingsachterstand. Dat is een stijging van 5% sinds het begin van de financiële crisis.

Om dit niet verder te laten ontsporen, komt er nu een hele reeks van maatregelen. De belangrijkste zijn:

- de kredietnemer moet een blad met duidelijke informatie krijgen in plaats van een onleesbaar boekje met technische termen.

- de kredietnemer mag het bedrag niet meer in cash geld krijgen. De lening mag alleen via overschrijving of bankcheque ter beschikking worden gesteld.

- de consument krijgt 14 dagen in plaats van 7 dagen om af te zien van een consumentenkrediet.

- aanpassing van een bestaande kredietovereenkomst in het voordeel van de consument is altijd mogelijk. Tot nog toe diende dit via de vrederechter te verlopen.

- in elke reclame voor consumentenkrediet moet de zin "Let op, geld lenen kost ook geld" toegevoegd worden.

- er mag geen reclame meer worden gemaakt voor het groeperen van leningen, waarbij meerdere kredieten worden vervangen door één afbetaling. Het groeperen zelf mag wel blijven.

- er mag geen reclame worden gemaakt die erop wijst dat leningen snel verkregen kunnen worden.

- in elke reclame moet niet alleen een percentage als tarief worden vermeld, maar moet er ook een voorbeeld in euro's worden gegeven.

- de Economische Inspectie zal strenger controleren en de straffen worden zwaarder. De minimale boete is opgetrokken van 26 naar 1.000 euro (te vermenigvuldigen met 5,5). De maximumboete bij minnelijke schikking bedraagt 500.000 euro.

JVG