KBC garandeert werkzekerheid tot eind 2011

KBC garandeert werkzekerheid tot eind 2011

KBC garandeert werkzekerheid tot eind 2011

Print
De werknemers van KBC krijgen werkzekerheid tot eind 2011. De garantie hierop, die eind dit jaar afliep, werd immers met twee jaar velengd. In ruil blijft er wel een loonmatiging van kracht en moet het personeel in de kantoren ook meer buiten de klassieke openingstijden werken.

Directie en vakbonden bij KBC hebben dus niet gewacht op een sociaal akkoord met de hele banksector. Om de onzekerheid bij het personeel weg te nemen, werd nu al een overeenkomst op bedrijfsniveau onderhandeld.

De nieuwe overeenkomst voorziet in een verlening van de werkzekerheid in ruil voor een verdere loonmatiging. Al zit er wel een stijging in. Na de inleveringen van 2008 en 2009 wordt in 2010 opnieuw vooruitgang geboekt. Er wordt opnieuw een stuk variabele verloning gegarandeerd. Toch zal het totale loonpakket na de aanpassing nog steeds onder het niveau van 2007 blijven.

Inspanning

Eind vorig jaar besliste KBC nog om alle winstdeelnames te schappen. Dat leverde de instelling in totaal 150 miljoen euro aan besparingen op. Voor het personeel schommelde de inspanning tussen 9% voor uitvoerend personeel tot 15% voor kaderleden en 35% à 50% van het totale loon voor directieleden.

Naast de financiële afspraken verlengt KBC de mogelijkheden op tijskrediet en uitgroeibanen vanaf 50 jaar.

In de kantoren zullen de personeelsleden echter meer beschikbaar moeten zijn. "In het retailbankkantorennetwerk zal de organisatie nog beter worden afgestemd op de behoeften van de cliënt, zowel binnen als buiten de traditionele kantooruren", heet het immers.

Vakbonden tevreden

"Elke overeenkomst is evenwichtsoefening tussen de onderhandelaars. LBC-NVK, BBTK en ACLVB zijn er echter van overtuigd dat het hierbij over een – zeker in de huidige omstandigheden – akkoord gaat dat de toekomst van de KBC-medewerkers op sociaal vlak kan veilig stellen", stelt Dirk Debackere namens het gemeenschappelijk vakbondsfront.

JVG

.

Nu in het nieuws