Vlaamse EU-parlementsleden vragen Europa standpunt Scheldedossier

Gisteren hebben de Vlaamse EU-parlementsleden een gezamenlijke brief gestuurd aan EU-commissaris voor leefmilieu Dimas. Daarin vragen ze aan de Europese Commissie om vóór 9 oktober duidelijk te maken hoe de Europese Commissie aankijkt tegenover de aanpak van Nederland inzake de verdieping van de vaargeul en de natuurherstelmaatregelen in de Westerschelde.

ssimons

De briefschrijvers zijn Ivo Belet, Frieda Brepoels, Jean-Luc Dehaene, Saïd El Khadraoui, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bart Staes, Dirk Sterckx, Marianne Thyssen en Kathleen Van Brempt. Het initiatief wordt gesteund door Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu.

Met deze actie willen de Vlaamse Europarlementsleden onderstrepen dat het naleven van verdragen tussen lidstaten essentieel is voor Europa. Europa heeft geen belang bij een monopolisering. De parlementsleden wijzen erop dat het niet-verdiepen een belangrijke maatschappelijke kost oplevert die nu al meer dan 140 miljoen euro bedraagt.

Beslissing

De datum van 9 oktober is niet toevallig gekozen. Dat is namelijk de dag waarop de Nederlandse regering een finale beslissing wil nemen in het dossier.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Bart Staes